WŁADZE JELENIOGÓRSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SODALIS

ZARZĄD
Prezes – Beata Poleszczuk
Wiceprezes – Agnieszka Białogłowska
Skarbnik – Katarzyna Kobylak 
Sekretarz – Edyta Kuraś
Członek zarządu – Mirella Michalewska

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Komisji – Patrycja Sztandera
Członek Komisji – Kornela Kowalska
Członek Komisji – Urszula Libergal