W wyniku współpracy z Fundacją SYNAPSIS
udało się zorganizować  długo wyczekiwane  szkolenie
Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?  Dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów

Warunki kwalifikacji: Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS albo inne o podobnym zakresie tematycznym (min 14 godzin).

Czas: 10-11 marca 2018 ( sobota i niedziela)    19 godzin dydaktycznych

Miejsce : Jelenia Góra, dokładne miejsce zostanie podane bliżej terminu szkolenia

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty. Szkoleniowcy z Fundacji Synapsis

Ilość uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny

 • deficyty w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
  • różne formy pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych
  (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
 • zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności
  społeczne osób z autyzmem,
 • grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
 • tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
 • ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
 • profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Koszt szkolenia wynosi 420 zł

Uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Możliwość  otrzymania faktury, podbicia delegacji.

Dokładny program szkolenia oraz miejsce zostanie przesłane uczestnikom do 2 marca 2018.

Zamówiliśmy dwie edycje szkolenia jednak mimo, iż czekaliśmy rok czasu z uwagi na ogromne zainteresowanie i ograniczenia czasu trenerów otrzymaliśmy tylko jedną edycję na 24 osoby, więc ilość miejsc zdecydowanie ograniczona.

Zgłoszenia

– sms o treści: „ szkolenie TUS – SYNAPSIS oraz imię i nazwisko” na nr 502 320 766 (Beata Poleszczuk)

– po potwierdzeniu sms-em wolnego miejsca należy przesłać formularz zgłoszeniowy
i dokonać opłaty

Przy otrzymaniu sms z informacji o braku miejsca –  możliwość wpisania na listę rezerwową.

tel. 502 320 766 , bea.p@poczta.fm –osoba do kontaktu Beata Poleszczuk