19 grudzień 2017 odbyło się spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne  Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera.

Moduły tematyczne spotkania:

  • Istotne przepisy prawne w kwestiach autyzmu.

Realizacja Beata Poleszczuk

  • Praca mózgu i napięciowość jako istotne czynniki w terapii i życiu dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Realizacja Beata Poleszczuk przy wsparciu Mirella Michalewska

W czasie spotkania omówione zostały podstawowe przepisy prawne w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz SUO. Omówione zmiany w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice otrzymali przygotowany zbiór przepisów prawnych w formie elektronicznej.

Zebraliśmy także dane do małej ściągi w zakresie porad prawnych dla rodziców dzieci z autyzmem:

  • Porady Fundacja SYNAPSIS:
  1. Prawniczka Izabela Zielińska w poniedziałki i piątki w godzinach 12.00-15.00. Dyżur telefoniczny pod numerem: 22/ 825-86-33 wew. 101
    oraz 22/ 825-01-34. (Zakres pomocy: uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), cywilnego, karnego (np. problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności – np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży), spadkowego, podatkowego (np. ulgi, 1%), informacji dot. aktualnych zmian w prawie.
  2. Poradnictwo psychologiczne: Psycholog Anna Szostak w środy w godzinach 12.00-14.00, dyżur telefoniczny pod numerem: 22/ 825-86-33 wew. 109.
    Psycholog Renata Werpachowska w czwartki w godzinach. 8.30-10.30, dyżur telefoniczny pod numerem: 506-960-525 (Zakres pomocy: wsparcie terapeutyczne rodziców i opiekunów, wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera; konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.)
  3. Poradnictwo „Rodzice rodzicom”: Rodzic, pedagog Joanna Piotrowska-Tomecka. W poniedziałki w godzinach. 9.00-11.00 i w środy w godzinach 8.00-12.00. Dyżur telefoniczny pod numerem: 22/ 825-86-33 wew. 103 oraz 22/ 825-01-34.

Porady W SYNAPSIS udzielane są:
mailowo: poradnictwo@synapsis.org.pl
telefonicznie  i    osobiście – po wcześniejszym umówieniu się