Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. 
8-9.04.2017