Patrycja Sztandera

KWALIFIKACJE

 

 • psycholog ze specjalnością kliniczną

 • specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

 • specjalista diagnozy funkcjonalnej małego dziecka

 • edukator rodzinny w zakresie „Programu Wzmacniania Rodziny 10 -14”

 • certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej Brain Gym®

 • posiadam przygotowanie pedagogiczne – kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli i inne liczne kursy, szkolenia (np. „Rysunek w diagnozie psychologicznej”; „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”; „Wybranie narzędzia diagnozy neuropsychologicznej”; „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” etc.)

 

 

Doświadczenie: w zawodzie od 2010 roku, 7 letni staż pracy w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej; 3,5 letni staż pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze – Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży; roczny staż pracy w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jeleniej Górze; 6 miesięczny staż w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach. Biorę udział jako realizator i współorganizator licznych projektów edukacyjnych. Współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz wspierania rozwoju, opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 

zgłoszenia pod nr tel.48-730-541-149
( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

 OFERTA

 

 • diagnoza możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży

 • ocena i diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka

 • diagnoza psychologiczna dzieci w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych

 • diagnoza zaburzeń rozwojowych (w tym spektrum autyzmu, nadpobudliwość psychoruchowa i inne)

 • poradnictwo i konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych dla rodziców

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • terapia psychologiczna dzieci- według potrzeb

 • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców