Patrycja Sztandera psycholog ze specjalnością kliniczną, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, edukator rodzinny w zakresie Programu Wzmacniania Rodzin, specjalista diagnozy funkcjonalnej małego dziecka, certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym®” . Zajmuje się diagnozowaniem potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży z ustaleniem form pomocy psychologicznej i społecznej. Udziela porad i konsultacji w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci.