Magdalena Brokos – pedagog, oligofrenopedagog, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, w trakcie studiów psychologicznych. W swojej pracy wykorzystuje trening umiejętności społecznych oraz elementy integracji odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe.