Kornela Kowalska – psycholog ze specjalnością kliniczną, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Interesuje się zaburzeniami osobowości, nerwicami, uzależnieniami oraz logoterapią. Specjalista terapii uzależnień.