Katarzyna Topolewska – pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Prowadzi edukację zdrowotną chorego i jego rodziny oraz przygotowuje chorego do samo-opieki. W swojej pracy pomaga w priorytetowym określaniu problemów zdrowotnych pacjenta leczonego zachowawczo, jak również pomaga w planowaniu krótko-
i długofalowej opieki nad pacjentem leczonym zachowawczo.  Prowadzi edukację zdrowotną.