Katarzyna Kobylak – pedagog, terapeuta, surdopedagog, oligofrenopedagog. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, jak również z wadą słuchu, wykorzystując w terapii trening słuchowy oraz wychowanie słuchowe. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z deficytem słuchu.