Justyna Kopocińska – Dzięgowska – logopeda, pedagog , socjoterapeuta, specjalista edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W obszarze pracy: terapia autyzmu, rewalidacja niedowidzenia (każdy stopień, nie prowadzi zajęć brajlem), rewalidacja niedosłuchu (każdy stopień poza głuchotą całkowitą, nie prowadzi zajęć w języku migowym), niepełnosprawność ruchowa, choroby przewlekłe. Praca z dzieckiem zdolnym. Terapeuta zajęciowy, specjalista readaptacji osób niedostosowanych społecznie, zaburzeń zachowania, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. TUS (trening umiejętności społecznych). Wybrane problemy poradnictwa rodzinnego. W zawodzie od 2000 roku. Aktualnie w trakcie specjalizacji z neurologopedii.