Justyna

Kopocińska-Dzięgowska

KWALIFIKACJE

 

 • logopeda, w trakcie specjalizacji neurologopedycznej,

 • pedagog : specjalność:

  – readaptacja osób niedostosowanych społecznie,

  – wybrane problemy poradnictwa rodzinnego,

  – resocjalizacja,

 • socjoterapeuta,

 • instruktor terapii zajęciowej,

 • oligofrenopedagog,

 • rewalidant (terapia osób z deficytami: wzroku, słuchu, ruchu, zaburzeniami zachowania)

 • praca z dzieckiem zdolnym.

 

 

Doświadczenie: pedagog od 2000 roku, logopeda od 2006 roku.

Miejsca pracy: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, świetlica środowiskowa w Jeleniej Górze, świetlica szkolna SP 1 w Gryfowie Śląskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze. Praca w ramach gabinetu prywatnego. Ponadto praktyki zawodowe: pracownia terapii logopedycznej prowadzonej metodą psychostymulacji dr Młynarskiej i dr Smereki Dyna – Lingua we Wrocławiu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze, SP 2 Jelenia Góra.

 

 

 

zgłoszenia pod nr tel. 661 666 767
( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

 OFERTA

 • terapia logopedyczna wady mowy, wymowy, zaburzeń komunikacyjnych, jąkanie, afazje, inne (dla dzieci i dorosłych),

 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niedosłuchem (nie prowadzi zajęć w języku migowym),z niedowidzeniem (nie prowadzi zajęć alfabetem Braille’a), z deficytem ruchu, terapia dziecka z zaburzonym zachowaniem, zespołem Aspergera, ADHD, autyzmem, deficytami rozwojowymi

 • praca z dzieckiem zdolnym,

 • terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,

 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

 • zajęcia psychoedukacyjne z profilaktyki szerokozakresowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • warsztaty tematyczne terapii zajęciowej dla dzieci , młodzieży i dorosłych,

 • sporządzanie diagnozy funkcjonalnej,

 • zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, możliwa terapia z dojazdem do domu