WŁADZE JELENIOGÓRSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SODALIS

ZARZĄD

Prezes – Beata Poleszczuk
Wiceprezes – Agnieszka Białogłowska
Skarbnik – Katarzyna Kobylak
Członek zarządu – Mirella Michalewska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca Komisji – Patrycja Sztandera
Członek Komisji – Kornela Kowalska
Członek Komisji – Urszula Libergal