Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpressplugins2/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
Praktyka prywatna | Sodalis

Oferta dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

Beata Poleszczuk

 • pedagog,
 • specjalność: patologia i readaptacja osób niedostosowanych, społecznie,
 • specjalność: terapia pedagogiczna,
 • oligofrenopedagog,
 • specjalista diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • mediator,
 • terapeuta poznawczy Instrumental Enrichment (terapia osób z zaburzeniami uwagi, zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi, problemami w uczeniu się).

 

Doświadczenie: w zawodzie od 23 lat

23 letni staż pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 3 letni staż pracy w dziennym oddziale psychiatrycznym-rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, 18 lat pracy w świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo, 2 letni staż pracy w Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, praca w ramach gabinetu prywatnego
 i działalność szkoleniowa od 2004 roku, realizator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 

 

zgłoszenia pod nr tel. 502 320 766

( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

OFERTA

 • diagnoza trudności szkolnych (w uczeniu się i zachowaniu),
 • diagnoza zaburzeń rozwojowych ( w tym spektrum autyzmu, zaburzenia aktywności i uwagi i inne),
 • diagnoza funkcjonalna rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia,
 • diagnoza poziomu umiejętności i możliwości szkolnych,
 • terapia trudności szkolnych: problemy w uczeniu się, trudności w pisaniu czytaniu i matematyce,
 • diagnoza gotowości szkolnej,
 • terapia dziecka łączona z instruktażem pracy dla rodziców – zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia uwagi, ADHD, zaburzenia zachowania,
 • realizacja wizyt domowych ( diagnoza, instruktaż pracy, wsparcie terapeutyczne),
 • terapia grupowa dla dzieci ( zespół Aspergera, nadpobudliwość, nieśmiałość i inne),
 • szkolenia,
 • zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne (z elementami warsztatu) dla uczniów i rodziców,
 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców ( indywidualnie i grupowo),
 • grupy wsparcia dla rodziców,
 • mediacje rodzinne.

 

 

REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

Agnieszka Białogłowska

 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie – Biegły Sądowy
 • Terapeuta Środowiskowy

 

Doświadczenie: w zawodzie od 8 lat.

Od 6 lat praca na stanowisku Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym MSW Jelenia Góra – Poradnia Leczenia Uzależnień

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi – Uzależnionymi oraz ich rodzinami (współuzależnionymi i DDA) w terapii indywidualnej
 i grupowej. Od 2013 roku praca w punktach konsultacyjnych w Jeleniej Górze oraz Bolkowie. Od 4 lat działalność szkoleniowa.

 

zgłoszenia pod nr tel. 601 942 526

( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

  OFERTA

  • diagnoza uzależnień (dzieci, młodzież i dorośli)
  • psychoterapia uzależnień( dzieci, młodzież i dorośli)
  • psychoterapia z osobami z zaburzeniami nawyków i popędów(hazard, seksoholizm itp.)
  • psychoterapia dla współuzależnionych,
  • psychoterapia DDA,
  • diagnoza wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży,
  • psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych po wykorzystaniu seksualnym,
  • sporządzanie opinii diagnozy wykorzystania seksualnego dla sądu i innych instytucji,
  • szkolenia z problematyki wykorzystania seksualnego, uzależnień,
  • zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców.

   

   

  REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

  Urszula Libergal

  • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  • psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji
  • pedagog resocjalizacyjny

   

  Doświadczenie: od 2009r. związana z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Miłkowie k. Karpacza, od 2013r. pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień przy szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze.

  Pracuje pod superwizja indywidualną i grupową

   

   

  zgłoszenia pod nr tel. 661 666 767

  ( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

    

    

    OFERTA

    • diagnoza uzależnień
    • psychoterapia uzależnień (dorośli)
    • wsparcie terapeutyczne w kryzysach życiowych

     

     

    REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

    Ilona Korzekwa

    • psycholog,
    • specjalista diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka,

     

    Doświadczenie: w zawodzie od 11 lat; 10 letni staż pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej; roczny staż w dziennym oddziale psychiatrycznym-rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży.  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem i innymi niepełno sprawnościami.

     

     

    zgłoszenia pod nr tel. 512 555 851

    ( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

      

      

      OFERTA

        

       • diagnoza trudności szkolnych (w uczeniu się i zachowaniu),
       • diagnoza zaburzeń rozwojowych ( w tym spektrum autyzmu, zaburzenia aktywności i uwagi i inne),
       • diagnoza funkcjonalna rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia
       • diagnoza rozwoju intelektualnego,
       • pomoc psychologiczna w odniesieniu do trudności wychowawczych, sytuacji kryzysowych, niepełnosprawności dziecka, zaburzeń zachowania i emocji dziecka,
       • Trening Umiejętności Społecznych oraz Trening komunikacyjny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
       • zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców.

        

       REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

       Justyna Kopocińska-Dzięgowska

       • logopeda, w trakcie specjalizacji neurologopedycznej,
       • pedagog : specjalność:

       – readaptacja osób niedostosowanych społecznie,

       – wybrane problemy poradnictwa rodzinnego,

       – resocjalizacja,

       • socjoterapeuta,
       • instruktor terapii zajęciowej,
       • oligofrenopedagog,
       • rewalidant (terapia osób z deficytami: wzroku, słuchu, ruchu, zaburzeniami zachowania)
       • praca z dzieckiem zdolnym.

        

       Doświadczenie: pedagog od 2000 roku, logopeda od 2006 roku.

       Miejsca pracy: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, świetlica środowiskowa w Jeleniej Górze, świetlica szkolna SP 1 w Gryfowie Śląskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze. Praca w ramach gabinetu prywatnego.  Ponadto praktyki zawodowe: pracownia terapii logopedycznej prowadzonej metodą psychostymulacji dr Młynarskiej i dr Smereki Dyna –  Lingua we  Wrocławiu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze, SP 2 Jelenia Góra.

        

       zgłoszenia pod nr tel. 501 360 358

       ( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

         

         

         OFERTA

           

          • terapia logopedyczna wady mowy, wymowy, zaburzeń komunikacyjnych, jąkanie, afazje, inne (dla dzieci i dorosłych),
          • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niedosłuchem (nie prowadzi zajęć w języku migowym),z niedowidzeniem (nie prowadzi zajęć alfabetem Braille’a), z deficytem ruchu, terapia dziecka z zaburzonym zachowaniem, zespołem Aspergera, ADHD, autyzmem, deficytami rozwojowymi
          • praca z dzieckiem zdolnym,
          • terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
          • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
          • zajęcia psychoedukacyjne z profilaktyki szerokozakresowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
          • warsztaty tematyczne terapii zajęciowej dla dzieci , młodzieży i dorosłych,
          • sporządzanie diagnozy funkcjonalnej,

          zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, możliwa terapia z dojazdem do domu.

           

          REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

          Kornela Kowalska

          • psycholog
          • specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

           

          Doświadczenie: psycholog od 2014 roku. Miejsca pracy: Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Ośrodek Leczenia Uzależnień w  Miłkowie, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” punkt konsultacyjny w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze. Aktualnie Szpital Specjalistyczny MSW w Cieplicach, Oddział Leczenia Nerwic.

           

          zgłoszenia pod nr tel. 506 280 841
          (jeśli nie odbieram proszę o sms-a oddzwonię)

           

           OFERTA

             

            • konsultacje psychologiczne
            • diagnoza i psychoterapia uzależnień oraz współuzależnień
            • konsultacje dla rodziców dzieci uzależnionych

             

            REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

             

            Patrycja Sztandera

            • psycholog ze specjalnością kliniczną
            • specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka
            • specjalista diagnozy funkcjonalnej małego dziecka
            • edukator rodzinny w zakresie „Programu Wzmacniania Rodziny 10 -14”
            • certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej  Brain Gym®
            • posiadam przygotowanie pedagogiczne – kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych  zawodowo nauczycieli i inne liczne kursy, szkolenia (np. „Rysunek w diagnozie psychologicznej”; „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”; „Wybranie narzędzia diagnozy neuropsychologicznej”; „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” etc.)

             

            Doświadczenie:  w zawodzie od 2010 roku, 7 letni staż pracy w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej; 3,5 letni staż pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze – Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży; roczny staż pracy w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jeleniej Górze; 6 miesięczny staż w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach. Biorę udział  jako realizator i współorganizator  licznych projektów edukacyjnych. Współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz wspierania rozwoju, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.  Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

             

            zgłoszenia pod numerem tel. 48 730 541 149

             (jeśli nie odbieram proszę o kontakt sms)

             

             OFERTA

               

              • diagnoza możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
              • ocena i diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka
              • diagnoza psychologiczna dzieci w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych
              • diagnoza zaburzeń rozwojowych (w tym spektrum autyzmu, nadpobudliwość psychoruchowa i inne)
              • poradnictwo i konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych dla rodziców
              • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
              • terapia psychologiczna dzieci- według potrzeb
              • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców

               

              REALIZATOR  /  KWALIFIKACJE

               

              Adrian Rybarczyk

              • magister fizjoterapii
              • certyfikowany terapeuta Terapii Neurotaktylnej MNRI
              • instruktor Nordic Walking,
              • certyfikowany terapeuta Kinesiology Taping,

               

              Doświadczenie: w zawodzie od 2011 roku, 6 letni staż pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze – Oddział Rehabilitacyjny. Swoją pracę wykonuję z pasją i zaangażowaniem stale poszerzam swoje umiejętności poprzez rożnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje naukowe.

               

              zgłoszenia pod nr tel. 796 334 560
              (proszę dzwonić po godz. 16.00)

              OFERTA

                

               • Terapia Neuerotaktylna MNRI (metoda dr Swietłany Masgutowej) dla dziećmi
                i dorosłych ze spektrum autyzmu, z  zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, zaburzeniami integracji sensorycznej,
               • Masaż klasyczny – stosowany w profilaktyce bólu oraz profilaktycznie,
               • Masaż relaksacyjny zmniejszający napięcie mięśni oraz poprawiający samopoczucie,
               • Kinesiology Taping odpowiednia aplikacja na skórze wpływa przeciwbólowo, przyspiesza procesy samoleczenia organizmu, przyspiesza wchłanianie obrzęków, działa stabilizująco na stawy, wspomaga prawidłowe zakresy ruchu w stawie, zmniejsza dolegliwości bólowe.