Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpressplugins2/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
O nas | Sodalis

Beata Poleszczuk – pedagog, oligofrenopedagog, mediator, terapeuta poznawczy
Instrumental Enrichment, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęciowy, specjalność:
readaptacja osób niedostosowanych społecznie. Specjalista diagnozy klinicznej autyzmu
ADOS-2, specjalista funkcjonalnej diagnozy rozwoju dziecka. Prowadzi mediacje rodzinne.
Diagnozuje i prowadzi terapię, jak również udziela poradnictwa w zakresie trudności
szkolnych, wychowawczych i rozwojowych (m.in.: spektrum autyzmu, zaburzenia uwagi,
nadpobudliwość, problemy emocjonalno-motywacyjne, zaburzenia adaptacyjne itp.).
W swojej pracy wykorzystuje elementy integracji odruchów pierwotnych wg Sally Goddard
Blythe. Prowadzi trening umiejętności wychowawczych, treningi kompetencji społecznych,
trening umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz rozwojowych. Konsultuje dzieci,
młodzież i dorosłych. Wspiera rodziny dzieci ze specjalnymi potrzebami psycho-
edukacyjnymi. Prowadzi szkolenia.

Agnieszka Białogłowska – pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii uzależnień.
Jest edukatorem rodzinnym w ramach programu Wzmacniania Rodziny. Specjalista
w zakresie diagnozy i wparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny.
Dodatkowo pracuje jako kurator sądowy od 2011r. ds. rodzinnych i nieletnich. Pracuje pod
superwizją.

Patrycja Sztandera – psycholog ze specjalnością kliniczną, specjalista w zakresie wczesnej
interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, edukator rodzinny w zakresie Programu
Wzmacniania Rodzin, specjalista diagnozy funkcjonalnej małego dziecka, certyfikowany
terapeuta kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym®” . Zajmuje się diagnozowaniem potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży z ustaleniem form pomocy
psychologicznej i społecznej. Udziela porad i konsultacji w sprawach dydaktycznych i
wychowawczych. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci.

Mirella Michalewska – pedagog o specjalizacji rewalidacyjnej, dogoterapeuta. Specjalista
z zakresu psychologicznego wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami. Pracuje
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz sensoryczną. Posiada uprawnienia do
pracy z dziećmi niewidomymi i niesłyszącymi, prowadzi terapię zajęciową, opracowuje
diagnozy funkcjonalne, udziela konsultacji i porad dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością.
Szkoleniowiec, wykładowca. Jej aktywność dogoterapeutyczną wspierają dwa, ukochane psy
rasy Labrador Rietriever – Frodo i Melisa.

Ilona Korzekwa – psycholog. Specjalista diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka. Prowadzi
zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością
intelektualną, niedosłuchem i innymi niepełnosprawnościami. Wykonuje diagnozę
problemów szkolnych, wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży. Zajmuje się
wsparciem rodzin dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu i rozwoju. Interesuje się
problematyką komunikacji i umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Magdalena Brokos – psycholog ze specjalnością kliniczną, pedagog, oligofrenopedagog. Specjalista diagnozy funkcjonalnej dziecka. Prowadzi diagnozę w oparciu o Skalę Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 oraz Monachijską Funkcjonalna Diagnostykę Rozwojową. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W swojej pracy wykorzystuje trening umiejętności społecznych, elementy integracji odruchów pierwotnych wg Sally Goddard. Trener pierwszego stopnia zajęć marki Sensoplastyka®.

Justyna Kopocińska – Dzięgowska – logopeda, pedagog, socjoterapeuta, specjalista edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W obszarze pracy: terapia autyzmu, rewalidacja niedowidzenia (każdy stopień, nie prowadzi zajęć brajlem), rewalidacja niedosłuchu (każdy stopień poza głuchotą całkowitą, nie prowadzi zajęć w języku migowym), niepełnosprawność ruchowa, choroby przewlekłe. Praca z dzieckiem zdolnym. Terapeuta zajęciowy, specjalista readaptacji osób niedostosowanych społecznie, zaburzeń zachowania, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. TUS (trening umiejętności społecznych). Wybrane problemy poradnictwa rodzinnego. W zawodzie od 2000 roku. Aktualnie w trakcie specjalizacji z neurologopedii.

Katarzyna Kobylak – pedagog, terapeuta, surdopedagog, oligofrenopedagog. Prowadzi
terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, jak również z wadą
słuchu, wykorzystując w terapii trening słuchowy oraz wychowanie słuchowe. Prowadzi
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z deficytem słuchu.

Kornela Kowalska – psycholog ze specjalnością kliniczną, absolwentka Uniwersytetu
Wrocławskiego po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Interesuje się
zaburzeniami osobowości, nerwicami, uzależnieniami oraz logoterapią. Specjalista terapii
uzależnień.

Dagmara Leśko – Pohoska – neurologopeda, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta osób

Adrian Rybarczyk  – magister fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Terapii Neurotaktylnej
MNRI dla dzieci i dorosłych, instruktor Nordic Walking, certyfikowany terapeuta
Kinesiology Taping.

Katarzyna Topolewska – pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Prowadzi edukację zdrowotną chorego i jego rodziny oraz przygotowuje chorego do samo-opieki. W swojej pracy pomaga w priorytetowym określaniu problemów zdrowotnych pacjenta leczonego zachowawczo, jak również pomaga w planowaniu krótko- i długofalowej opieki nad pacjentem leczonym zachowawczo.  Prowadzi edukację zdrowotną.

Urszula Libergal – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji, pedagog resocjalizacyjny.
Od 2009r. związana z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Miłkowie k. Karpacza, od 2013r.
pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień przy szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze.

Ewa Bystrzyca – lekarz psychiatra

Aneta Jóźko – psycholog z specjalnością kliniczną, psycholog dziecięcy w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty CTPB. Posiadam kwalifikacje zawodowe, doświadczenia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi  cierpiącymi z powodu deficytów funkcji poznawczych i procesów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania będących konsekwencją uszkodzeń mózgu, takich jak urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu, a także inne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzę psychoedukację i terapię dla pacjentów i ich rodzin w zakresie
depresji, zaburzeń lękowych oraz psychosomatycznych.