Nasza Misja

Jeleniogórskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SODALIS zostało założone przez grupę ludzi chętnych do podejmowania działań na rzecz wspierania rozwoju człowieka na każdym etapie życia. Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie, organizowanie oraz prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia psychicznego, wspieraniem wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej oraz wspieraniem jej w sytuacjach trudnych, uwzględniając wymiar biologiczny, psychiczny i społeczny. Stanowimy zespół specjalistów gotowych do udzielania pomocy medycznej, terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Kierujemy się dbałością o wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy organizacją pozarządową, która będzie pozyskiwała środki na realizację projektów, programów i działań mających na celu wsparcie rozwoju człowieka. Docelowo chcemy stworzyć placówkę, która będzie skupiała różne jednostki diagnostyczne, terapeutyczne, wspierające. Chcemy tworzyć organizację potrzebną, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę oraz propozycje inicjatyw, mających na celu aktywizację środowiska.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA