Ilona Korzekwa

 

KWALIFIKACJE

  • psycholog,

  • specjalista diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka,

Doświadczenie: w zawodzie od 11 lat; 10 letni staż pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej; roczny staż w dziennym oddziale psychiatrycznym-rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem i innymi niepełno sprawnościami.

zgłoszenia pod nr tel. 512-555-851

( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

OFERTA

  • diagnoza trudności szkolnych (w uczeniu się i zachowaniu),

  • diagnoza zaburzeń rozwojowych ( w tym spektrum autyzmu, zaburzenia aktywności i uwagi i inne),

  • diagnoza funkcjonalna rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia

  • diagnoza rozwoju intelektualnego,

  • pomoc psychologiczna w odniesieniu do trudności wychowawczych, sytuacji kryzysowych, niepełnosprawności dziecka, zaburzeń zachowania i emocji dziecka,

  • Trening Umiejętności Społecznych oraz Trening komunikacyjny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

  • zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców.