Edyta Kuraś – pedagog, specjalność resocjalizacja. Edukator rodzinny w ramach programu Wzmacniania Rodziny. Kurator  sądowy  od 2011r. ds. rodzinnych i nieletnich. Prowadzi zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy seksualnej pt. „Już wiem co robić”.