Beata Poleszczuk

KWALIFIKACJE

 • pedagog,

 • specjalność: patologia i readaptacja osób niedostosowanych, społecznie,

 • specjalność: terapia pedagogiczna,

 • oligofrenopedagog,

 • specjalista diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka,

 • instruktor terapii zajęciowej,

 • mediator,

 • terapeuta poznawczy Instrumental Enrichment (terapia osób z zaburzeniami uwagi, zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi, problemami w uczeniu się).

  Doświadczenie: w zawodzie od 23 lat

  23 letni staż pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 3 letni staż pracy w dziennym oddziale psychiatrycznym-rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, 18 lat pracy w świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo, 2 letni staż pracy w Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, praca w ramach gabinetu prywatnego i działalność szkoleniowa od 2004 roku, realizator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  zgłoszenia pod nr tel. 502 320 766

  ( jeśli nie odbieram proszę o sms-a odzwonię)

OFERTA

 

 • diagnoza trudności szkolnych (w uczeniu się i zachowaniu),

 • diagnoza zaburzeń rozwojowych ( w tym spektrum autyzmu, zaburzenia aktywności i uwagi i inne),

 • diagnoza funkcjonalna rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia,

 • diagnoza poziomu umiejętności i możliwości szkolnych,

 • terapia trudności szkolnych: problemy w uczeniu się, trudności w pisaniu czytaniu i matematyce,

 • diagnoza gotowości szkolnej,

 • terapia dziecka łączona z instruktażem pracy dla rodziców – zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia uwagi, ADHD, zaburzenia zachowania,

 • realizacja wizyt domowych ( diagnoza, instruktaż pracy, wsparcie terapeutyczne),

 • terapia grupowa dla dzieci ( zespół Aspergera, nadpobudliwość, nieśmiałość i inne),

 • szkolenia,

 • zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne (z elementami warsztatu) dla uczniów i rodziców,

 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców ( indywidualnie i grupowo),

 • grupy wsparcia dla rodziców,

 • mediacje rodzinne.