Beata Poleszczuk – pedagog, oligofrenopedagog, mediator, terapeuta poznawczy Instrumental Enrichment, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęciowy, specjalność: readaptacja osób niedostosowanych społecznie. Specjalista diagnozy klinicznej autyzmu ADOS-2, specjalista funkcjonalnej diagnozy rozwoju dziecka. Prowadzi mediacje rodzinne. Diagnozuje i prowadzi terapię, jak również udziela poradnictwa w zakresie trudności szkolnych, wychowawczych i rozwojowych (m.in.: spektrum autyzmu, zaburzenia uwagi, nadpobudliwość, problemy emocjonalno-motywacyjne, zaburzenia adaptacyjne itp.).
W swojej pracy wykorzystuje elementy integracji odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe. Prowadzi trening umiejętności wychowawczych, treningi kompetencji społecznych, trening umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz rozwojowych. Konsultuje dzieci, młodzież i dorosłych. Wspiera rodziny dzieci ze specjalnymi potrzebami psycho-edukacyjnymi. Prowadzi szkolenia.