Aneta Jóźko – psycholog z specjalnością kliniczną, psycholog dziecięcy w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty CTPB. Posiadam kwalifikacje zawodowe, doświadczenia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w pracy
z osobami dorosłymi  cierpiącymi z powodu deficytów funkcji poznawczych i procesów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania będących konsekwencją uszkodzeń mózgu, takich jak urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu, a także inne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzę psychoedukację i terapię dla pacjentów i ich rodzin w zakresie depresji, zaburzeń lękowych oraz psychosomatycznych.