Agnieszka Białogłowska – pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii uzależnień. Jest edukatorem rodzinnym w ramach programu Wzmacniania Rodziny. Specjalista
w zakresie diagnozy i wparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Dodatkowo pracuje jako kurator sądowy od 2011r. ds. rodzinnych i nieletnich. Pracuje pod superwizją.