Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Zapraszamy

Chcemy stworzyć przestrzeń dla Rodziców i miejsce spotkań, które będzie bezpieczną bazą do zdobywania wiedzy, dzieleniem się własną, jak również nabywania nowych umiejętności i doświadczeń bycia Rodzicem dziecka autystycznego.

Jesteśmy świadomi, iż Państwa oczekiwania odnośnie grupy będą zróżnicowane.

Postaramy się na pierwszym spotkaniu zebrać te oczekiwania, przedstawić nasze propozycje oraz utworzyć różne kierunki działania Grupy.

Zebranie Grupy Rodziców daje szanse na wspólne zjednoczenie sił i uzyskiwanie różnych form wsparcia. Naszym założeniem jest między innymi organizowanie szkoleń i warsztatów ze specjalistami zajmującymi się profesjonalnie zagadnieniami autyzmu.

Grupa daje  możliwość wymiany informacji o dostępnych metodach, formach wsparcia i terapiach.

Grupa daje możliwość dzielenia się troskami i radościami, omawiania wielu problemów, a w tym trudnego rodzicielstwa dzieci autystycznych.

Zgłoszenia przyjmujemy sms-em pod nr tel 730-266-277.
Osoba do kontaktu – Beata Poleszczuk